fbpx

บินเหมาลำ ฉลองเทศกาลปีใหม่ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ (พักหรู 5 ดาว) 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,999
รหัสทัวร์ BT-VN295_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
  • นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
  • หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
  • จุดเช็คอินแห่งใหม่ Mega Grand World


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 สนามบินนอยไบ เวียดนาม • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต โบสถ์หินซาปา • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต LADY HILLS SAPA HOTEL 5* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
3 ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa LADY HILLS SAPA HOTEL 5* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
4 ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • Mega Grand World • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย GOLDEN LAKE 5* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
5 นิงห์บิงห์ • จตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกซิน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 26,999 จอง
จองสอบถาม