fbpx

บินตรงหยินชวน ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือฉาข่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 46,900
รหัสทัวร์ QQGO1INC-SL001
สายการบิน Lion Air [SL]
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ทริปเดียวเที่ยวสามมณฑล กานซู หนิงเซี่ย ชิงไห่ 
  • เยือนแซฟไฟร์ที่ราบสูง ทะเลสาบชิงไห่
  • ชมสีสันแห่งธรรมชาติ ทะเลสาบเกลือฉาข่า 
  • สัมผัสวัฒนธรรมมองโกล ณ ทุ่งหญ้าทงหู


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) –หยินชวน (ท่าอากาศยานนานาชาติหยินชวน) (SL958 : 09.25-15.00) - หยินชวน – ไป๋หยิน BAIYIN HILTON HAMPTON หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ***มาตรฐานประเทศจีน ***
2 ไป๋หยิน – วัดถ่าเอ่อ - ซีหนิง XINING LANHAI YUHUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ***มาตรฐานประเทศจีน ***
3 ซีหนิง - ทะเลสาบชิงไห่ - ทะเลสาบเกลือฉาช่า CHAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ***มาตรฐานประเทศจีน ***
4 หุบเขาห้าสี อุทยานธรณีกุ้ยเต๋อ - ซีหนิง XINING LANHAI YUHUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ***มาตรฐานประเทศจีน ***
5 ซีหนิง – จงเว่ย - ทะเลสาบอาลาซาน - ทุ่งหญ้าทงหู – กิจกรรมประเพณีมองโกล ZHONGWEI BOAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ***มาตรฐานประเทศจีน ***
6 จงเว่ย - เจดีย์ 108 องค์ - ช่องแคบแม่น้ำฮวงโห – หยินชวน (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงฮัว) (SL959 : 16.00-19.40)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 - 11 ก.ย. 67 46,900 6,500 จอง
จอง
13 – 18 ก.ย. 67 47,900 6,500 จอง
จอง
20 – 25 ก.ย. 67 47,900 6,500 จอง
จอง
27 ก.ย. – 2 ต.ค. 67 48,900 6,500 จอง
จอง
04 – 09 ต.ค. 67 48,900 6,500 จอง
จอง
11 – 16 ต.ค. 67 49,900 6,500 จอง
จอง
18 – 23 ต.ค. 67 49,900 6,500 จอง
จอง
25 – 30 ต.ค. 67 49,900 6,500 จอง
จองสอบถาม