fbpx

บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง นั่งรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-แชงกรีล่า ใหม่ล่าสุด (ไม่เข้าร้าน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,900
รหัสทัวร์ QQSBTLJG-DR001
สายการบิน Ruili Airlines / DR
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สะพานแก้วลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
  • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมรถอุทยาน) 
  • ช่องแคบเสือกระโจน (รวมบันไดเลื่อน ขึ้น-ลง)
  • โค้งแม่น้ำทรายทองจินซาเจียง – เต๋อชิง ภูเขาหิมะเหมยลี่
  • ชมโชว์IMPRESSION LIJIANG 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ลี่เจียง (DR5042:14.40-18.10) LUCKY DRAGON HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว
2 ช่องแคบเสือกระโจน (รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง) ธารน้ำขาว ไป๋สุ่ยไถ (Baishuitai) – เมืองโบราณแชงกรีล่า SILK CURRUS HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว
3 วัดลามะซงจ้านหลิน-เต๋อซิง-โค้งแม่น้ำทรายทองจินซาเจียง-จุดชมวิววู่หนงติ่ง-ชมพระอาทิตย์ตกดินของภูเขาหิมะเหมยลี่ GUAN JIN TIAN TANG HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว
4 จุดชมวิววัดเฟยไหล-ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูเขาหิมะเหมยลี่-แชงกรีล่า-ทะเลสาบนาพาไห่-นั่งรถไฟความเร็วสูงใหม่ล่าสุดแชงกรีล่า-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง LUCKY DRAGON HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว
5 ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถอุทยาน) - สะพานแก้วลี่เจียง – เมืองโบราณซู่เหอ LUCKY DRAGON HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว
6 ลี่เจียง – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(DR5041:11.30-13.40)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 13 ส.ค. 67 28,900 7,000 จอง
จอง
10 – 15 ส.ค. 67 28,900 7,000 จอง
จอง
17 - 22 ส.ค. 67 27,900 7,000 จอง
จอง
24 - 29 ส.ค. 67 27,900 7,000 จอง
จอง
29 ส.ค.-03 ก.ย.67 27,900 7,000 จอง
จอง
31 ส.ค.-05 ก.ย.67 27,900 6,000 จอง
จอง
05 – 10 ก.ย.67 26,900 6,000 จอง
จอง
07 - 12 ก.ย.67 26,900 6,000 จอง
จอง
12 - 17 ก.ย.67 26,900 6,000 จอง
จอง
14 – 19 ก.ย.67 26,900 6,000 จอง
จอง
19 - 24 ก.ย.67 26,900 6,000 จอง
จอง
21 - 26 ก.ย.67 26,900 6,000 จอง
จอง
26 ก.ย. – 01 ต.ค.67 26,900 6,000 จอง
จอง
10 – 15 ต.ค.67 26,900 6,000 จอง
จอง
12 - 17 ต.ค.67 26,900 6,000 จอง
จอง
17 - 22 ต.ค.67 26,900 6,000 จอง
จองสอบถาม