fbpx

บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เขาประตูสวรรค์ เมืองโบราณเฟิ่งหวง

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,900
รหัสทัวร์ QQSBTCSX-VZ007
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  ทัวร์ฮิต ไม่เข้าร้านช็อป | เก็บครบไฮไลท์
  • เขาอวตาร หุบเขาทรงแท่งนับร้อย แรงบันดาลใจแห่งดาวแพนโดรา 
  • เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ชมความงามระดับโลก
  • เมืองโบราณฟ่งหวง นั่งรถไฟ Maglev ชมความงามของนครที่ไม่เคยหลับไหล
  • เมืองโบราณฝูหรง ชมความงามของแสงสี ทอดผ่านม่านน้ำตกยามค่ำคืน 
  • สะพานแขวนอ่ายจ้าย สะพานแขวนโกลเดนเกตแดนมังกร ที่สูงที่สุดในโลก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว) (VZ3604 : 18:10 - 22:30) VIENNA HOTEL CHANGSHA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน **
2 ฉางซา – เฟิ่งหวง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง CULTURAL CENTER JISHOU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน **
3 เมืองโบราณฝูหรง – น้ำตกฝูหรง - ล่องเรือข้ามฟาก – เมืองจางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)- ระเบียงแก้ว – บันไดเลื่อน 999 ขั้น – ถ้ำประตูสวรรค์ OPTIONAL SHOW : โชว์จิ้งจอกขาว 400 หยวนต่อท่าน WULINGYUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน **
4 สะพานแก้ว แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - หุบเขาอวตาร(รวมลิฟต์แก้วขาขึ้น) – เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าขาลง) – สวนจอมลเฮ่อหลง – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย WULINGYUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน **
5 จางเจียเจี้ย – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ตึก WENHEYOU – CHANGSHA IFS x POP MART - ฉางซา(ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว) – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) (VZ3605 : 23:30 - 02:00 + 1)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 67 18,900 4,000 จอง
จอง
30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 67 18,900 4,000 จอง
จอง
03 – 07 ก.ค. 67 21,900 4,000 จอง
จอง
05 – 09 ก.ค. 67 21,900 4,000 จอง
จอง
07 – 11 ก.ค. 67 21,900 4,000 จอง
จอง
10 – 14 ก.ค. 67 21,900 4,000 จอง
จอง
12 – 16 ก.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
14 – 18 ก.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
17 – 21 ก.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
19 – 23 ก.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
21 – 25 ก.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
24 – 28 ก.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
26 – 30 ก.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
28 ก.ค. – 1 ส.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
31 ก.ค. – 4 ส.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
02 – 06 ส.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
04 – 08 ส.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
07 – 11 ส.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
09 – 13 ส.ค. 67 26,900 4,000 จอง
จอง
11 – 15 ส.ค. 67 26,900 4,000 จอง
จอง
14 – 18 ส.ค. 67 26,900 4,000 จอง
จอง
16 – 20 ส.ค. 67 24,900 4,000 จอง
จอง
18 – 22 ส.ค. 67 24,900 4,000 จอง
จอง
23 – 27 ส.ค. 67 24,900 4,000 จอง
จอง
25 – 29 ส.ค. 67 24,900 4,000 จอง
จอง
28 ส.ค. – 1 ก.ย. 67 24,900 4,000 จอง
จอง
30 ส.ค. – 3 ก.ย. 67 24,900 4,000 จอง
จอง
01 – 05 ก.ย. 67 24,900 4,000 จอง
จอง
04 – 08 ก.ย. 67 23,900 4,000 จอง
จอง
06 – 10 ก.ย. 67 24,900 4,000 จอง
จอง
08 – 12 ก.ย. 67 24,900 4,000 จอง
จอง
11 – 15 ก.ย. 67 23,900 4,000 จอง
จอง
13 – 17 ก.ย. 67 24,900 4,000 จอง
จอง
15 – 19 ก.ย. 67 24,900 4,000 จอง
จอง
18 – 22 ก.ย. 67 24,900 4,000 จอง
จอง
20 – 24 ก.ย. 67 24,900 4,000 จอง
จอง
22 – 26 ก.ย. 67 24,900 4,000 จอง
จอง
25 – 29 ก.ย. 67 23,900 4,000 จอง
จอง
27 ก.ย. – 1 ต.ค. 67 24,900 4,000 จอง
จอง
29 ก.ย. – 3 ต.ค. 67 24,900 4,000 จอง
จอง
11 – 15 ต.ค. 67 26,900 4,000 จอง
จอง
13 – 17 ต.ค. 67 26,900 4,000 จอง
จอง
16 – 20 ต.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
18 – 22 ต.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
20 – 24 ต.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
23 – 27 ต.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
25 – 29 ต.ค. 67 26,900 4,000 จอง
จอง
27 – 31 ต.ค. 67 26,900 4,000 จอง
จอง
30 ต.ค. – 4 พ.ย. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
01 – 05 พ.ย. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
03 – 07 พ.ย. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
06 – 10 พ.ย. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
08 – 12 พ.ย. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
10 – 14 พ.ย. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
13 – 17 พ.ย. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
15 – 19 พ.ย. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
17 – 21 พ.ย. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
20 – 24 พ.ย. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
22 – 26 พ.ย. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
24 – 28 พ.ย. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จอง
29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 67 25,900 4,000 จอง
จองสอบถาม