fbpx

นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า เกียวโต (เข้านาโกย่า-ออกโอซาก้า)

ราคาเริ่มต้น ฿ 47,990
รหัสทัวร์ ZETZGNGO-2409SQ
สายการบิน Singapore Airlines / SQ
ระยะเวลา 7วัน4คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
  • เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
  • ถนนสายกาน้ำชา
  • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
2 สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น - นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า TAKAYAMA AREA HOTEL
3 ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - มัตสึโมโต้ - คามิโคจิ - อิออน GIFU AREA HOTEL
4 เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้ำชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โอซาก้า - ชินไซบาชิ OSAKA AREA HOTEL
5 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย OSAKA AREA HOTEL
6 ดิวตี้ฟรี - ปราสาทโอซาก้า -ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
7 สนามบินชางงี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 14 ตุลาคม 2567 49,990 12,000 จอง
จอง
13 – 19 ตุลาคม 2567 49,990 12,000 จอง
จอง
21 – 27 ตุลาคม 2567 49,990 12,000 จอง
จอง
31 ต.ค. – 06 พ.ย. 2567 49,990 12,000 จอง
จอง
03 – 09 พฤศจิกายน 2567 47,990 12,000 จอง
จองสอบถาม