fbpx

ทัวร์ เรียล เรียล… โอซาก้า ส้มส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย

ราคาเริ่มต้น ฿ 37,919
รหัสทัวร์ RJXJ039
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานคามิโคจิ
  • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
  • ชมใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขาโครังเค
  • ชมเทศกาลประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติคันไซ (XJ610 BKK-KIX 12:20-20:05) N GATE HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่า ★★★
2 เมืองนารา-วัดโทไดจิ-สวนกวางนารา-เมืองอิเสะ-ศาลเจ้าอิเสะ-ย่านเมืองเก่าโอฮาไรมาจิ-ตรอกโอคาเงะ โยโกโช-เมืองนาโกย่า-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว นาบานะ โนะ ซาโตะ COMFORT HOTEL NAGOYA FUSHIMI หรือเทียบเท่า ★★★
3 เมืองโทโยะตะ-หุบเขาโครังเค-ชมชิกิซากุระ ณ สวนโอบาระฟุเรไอ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองฮิดะ ฟุรุคาวะ-เมืองทาคายาม่า TABINO HOTEL HIDA TAKAYAMA หรือเทียบเท่า ★★★
4 อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-สะพานกัปปะ-เมืองทาคายาม่า-วัดฮิดะ โคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-เมืองกิฟุ-ปราสาทกิฟุ-สวนสาธารณะกิฟุ-เมืองเกียวโต URBAN HOTEL KYOTO NIJO PREMIUM หรือเทียบเท่า ★★★
5 เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ-ย่านโดทงโบริ-สนามบินนานาชาติคันไซ (XJ611 KIX-BKK 20:55-01:15+1)
6 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07-12 ตุลาคม 2567 37,919 จอง
จอง
09-14 ตุลาคม 2567 39,919 จอง
จอง
14-19 ตุลาคม 2567 39,919 จอง
จอง
16-21 ตุลาคม 2567 39,919 จอง
จอง
21-26 ตุลาคม 2567 41,919 จอง
จอง
23-28 ตุลาคม 2567 41,919 จอง
จอง
30 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2567 41,919 จอง
จองสอบถาม