fbpx

ทัวร์ เรียล เรียล… โตเกียว เหลืองๆ เปิดประตูให้ส้มหน่อย

ราคาเริ่มต้น ฿ 34,919
รหัสทัวร์ RJXJ040
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปราสาทมัตสึโมโต้
  • อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ
  • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
  • ย่านชินจุกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาตินาริตะ (XJ600 BKK-NRT 23:25-08:00+1)
2 สนามบินนานาชาตินาริตะ-กรุงโตเกียว-ย่านชิบะมาตะ-วัดไทชะคุเท็น-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้-ถนนนาคามาชิ IROHA GRAND HOTEL MATSUMOTO EKIMAE หรือเทียบเท่า ★★★
3 ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-สะพานกัปปะ-เมืองยามานะชิ-อุโมงค์เมเปิ้ล-หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่า ★★★
4 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิ พาร์ค-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตเกียว-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D-เมืองนาริตะ MARROAD INT’L HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า ★★★
5 สนามบินนานาชาตินาริตะ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (XJ601 NRT-BKK 09:15-14:05)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08-12 ตุลาคม 2567 34,919 จอง
จอง
10-14 ตุลาคม 2567 39,919 จอง
จอง
11-15 ตุลาคม 2567 39,919 จอง
จอง
14-18 ตุลาคม 2567 38,919 จอง
จอง
15-19 ตุลาคม 2567 38,919 จอง
จอง
16-20 ตุลาคม 2567 38,919 จอง
จอง
17-21 ตุลาคม 2567 38,919 จอง
จอง
22-26 ตุลาคม 2567 38,919 จอง
จองสอบถาม