fbpx

ถ้าเธอมีเขา.. คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,888
รหัสทัวร์ ITVC8L82
สายการบิน Lucky Air / 8L
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • นั่งกระเช้าใหญ่พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

   

 • สระมังกรดำ เมืองโบราณต้าหลี่
 • ช่องแคบเสือกระโจน

   

   

 • วัดลามะซงจ้านหลิง พิพิธภัณฑ์จามรี

   

 • เมืองโบราณกวนตู้


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - เมืองคุนหมิง – เข้าสู่ที่พัก 8L802 BKK-KMG 20.55-00.05 HUI SHANG HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
2 เมืองคุนหมิง – ถนนเจี้ยวฉ่างจงลู่ชมดอกศรีตรัง – เมืองต้า หลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ REGENT HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 เมืองต้าหลี่ - แชงกรีล่า - ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – พิพิธภัณฑ์จามรี - เมืองโบราณแชงกรีล่า SILK CIRRUS HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 วัดลามะซงจ้านหลิง - ทะเลสาบนาพาไห่ – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - ร้านบัวหิมะ – เมืองเก่าลี่เจียง LUCKY DRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถรางไป-กลับ) - เมืองฉู่สง WENDING HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
6 เมืองคุนหมิง – ร้านหยก – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านผ้าไหม - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 8L801 KMG-BKK 18.25-19.45

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08-13 พฤษภาคม 2567 19,888 จอง
จอง
10-15 พฤษภาคม 2567 19,888 จอง
จอง
15-20 พฤษภาคม 2567 19,888 จอง
จอง
17-22 พฤษภาคม 2567 19,888 จอง
จอง
22-27 พฤษภาคม 2567 19,888 จอง
จอง
24-29 พฤษภาคม 2567 19,888 จอง
จอง
29 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2567 19,888 จอง
จอง
31 พฤษภาคม - 05 มิถุนายน 2567 19,888 จอง
จอง
05-10 มิถุนายน 2567 19,888 จอง
จอง
07-12 มิถุนายน 2567 19,888 จอง
จอง
12-17 มิถุนายน 2567 18,888 จอง
จอง
14-19 มิถุนายน 2567 19,888 จอง
จอง
21-26 มิถุนายน 2567 18,888 จอง
จอง
26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 19,888 จอง
จองสอบถาม