fbpx

ติดใจเธอไม่ไหว…มาสวยถูกใจที่ฮัลสตัทก่อนได้ไหม

ราคาเริ่มต้น ฿ 74,900
รหัสทัวร์ QQGO3MUC-EK011
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มิวนิก – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ซาลซ์บูร์ก 
  • สวนมิราเบลล์ – ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ – ฮัลสตัท 
  • เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค – คาร์โลวี วารี 
  • ปราก – สะพานชาร์ล – เข้าชมปราสาทแห่งปราก 
  • เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส – ย่านช่างทองโบราณ 
  • บราติสลาวา – Parndorf Outlet – บูดาเปสต์ 
  • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา
  • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2 ดูไบ – มิวนิก – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบลล์ - ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ HOTEL SCHERER
3 ซาลซ์บูร์ก - ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค SPA HOTEL VITA
4 เชสกี้ บูดาโจวิค – คาร์โลวี วารี – ปราก - สะพานชาร์ล HOTEL DUO
5 ปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก – เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส – ย่านช่างทองโบราณ - บราติสลาวา HOTEL BRATISLAVA
6 บลาติสลาวา – Parndorf Outlet – บูดาเปสต์ HOLIDAY INN BUDAPEST - BUDAORS
7 บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ -เวียนนา QUALITY HOTEL VIENNA
8 เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบิน – ดูไบ
9 ดูไบ - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 20 กันยายน 2567 74,900 10,900 จอง
จอง
16 – 24 กันยายน 2567 74,900 10,900 จอง
จอง
05 – 13 ตุลาคม 2567 77,900 10,900 จอง
จอง
11 – 19 ตุลาคม 2567 77,900 10,900 จอง
จองสอบถาม