fbpx

ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน (บินสาย-กลับบ่าย)

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ PROPVN24-VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองเว้-นั่ง 3 ล้อ ชมพระราชวังไดโน้ย-ร้านเยื่อไม้ไผ่-เมืองดานัง-บานาฮิลล์-นั่งกระเช้าลอยฟ้า-สวนดอกไม้-สวนสนุก (FANTASY PARK)
  • สะพานมือ โกเด้นบริดจ์-รถราง-อุโมงค์เก็บไวน์-เมืองฮอยอัน
    บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองดานัง-สะพานมังกร
    คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
  • เมืองดานัง- วัดลิงห์อึ๋ง-ตลาดฮาน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ-สนามบินดานัง-เมืองเว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร กรุงเทพ-สนามบินดานัง-เมืองเว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
2 เมืองเว้-พระราชวังไดโน้ย-ร้านเยื่อไม้ไผ่-เมืองดานัง-บานาฮิลล์นั่งกระเช้าลอยฟ้า-สวนดอกไม้-สวนสนุก (FANTASY PARK) เมืองเว้-พระราชวังไดโน้ย-ร้านเยื่อไม้ไผ่-เมืองดานัง-บานาฮิลล์นั่งกระเช้าลอยฟ้า-สวนดอกไม้-สวนสนุก (FANTASY PARK)
3 สะพานมือ โกเด้นบริดจ์-รถราง-อุโมงค์เก็บไวน์-เมืองฮอยอัน-หมู่บ้าน แกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองดานัง-สะพานมังกรคาร์ฟดราก้อนสะพานแห่งความรัก สะพานมือ โกเด้นบริดจ์-รถราง-อุโมงค์เก็บไวน์-เมืองฮอยอัน-หมู่บ้าน แกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองดานัง-สะพานมังกรคาร์ฟดราก้อน สะพานแห่งความรัก
4 เมืองดานัง-วัดลิงห์อึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ เมืองดานัง-วัดลิงห์อึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12-15 กรกฎาคม 2566 13,999 5,000 13,999 จอง
จอง
19-22 กรกฎาคม 2566 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
21-24 กรกฎาคม 2566 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
27-30 กรกฎาคม 2566 16,999 5,000 16,999 จอง
จอง
28-31 กรกฎาคม 2566 16,999 5,000 16,999 จอง
จอง
30 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2566 16,999 5,000 16,999 จอง
จอง
31 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2566 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
01-04 สิงหาคม 2566 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
02-05 สิงหาคม 2566 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
12-15 สิงหาคม 2566 17,999 5,000 17,999 จอง
จอง
16-19 สิงหาคม 2566 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
25-28 สิงหาคม 2566 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
06-09 กันยายน 2566 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
13-16 กันยายน 2566 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
22-25 กันยายน 2566 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
01-04 ตุลาคม 2566 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
02-05 ตุลาคม 2566 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
03-06 ตุลาคม 2566 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
05-08 ตุลาคม 2566 17,999 5,000 17,999 จอง
จอง
06-09 ตุลาคม 2566 17,999 5,000 17,999 จอง
จอง
08-11 ตุลาคม 2566 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
09-12 ตุลาคม 2566 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
12-15 ตุลาคม 2566 18,999 7,000 18,999 จอง
จอง
20-23 ตุลาคม 2566 18,999 7,000 18,999 จอง
จอง
21-24 ตุลาคม 2566 18,999 7,000 18,999 จอง
จอง
23-26 ตุลาคม 2566 16,999 5,000 16,999 จอง
จอง
24-27 ตุลาคม 2566 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
25-28 ตุลาคม 2566 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
10-13 พฤศจิกายน 2566 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
11-14 พฤศจิกายน 2566 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
12-15 พฤศจิกายน 2566 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
15-18 พฤศจิกายน 2566 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
26-29 พฤศจิกายน 2566 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2566 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
01-04 ธันวาคม 2566 16,999 5,000 16,999 จอง
จอง
03-06 ธันวาคม 2566 16,999 5,000 16,999 จอง
จอง
04-07 ธันวาคม 2566 16,999 5,000 16,999 จอง
จอง
05-08 ธันวาคม 2566 16,999 5,000 16,999 จอง
จอง
07-10 ธันวาคม 2566 17,999 5,000 17,999 จอง
จอง
13-16 ธันวาคม 2566 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
16-19 ธันวาคม 2566 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
18-21 ธันวาคม 2566 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
19-22 ธันวาคม 2566 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
20-23 ธันวาคม 2566 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
25-28 ธันวาคม 2566 18,999 5,000 18,999 จอง
จอง
31 ธันวาคม-03 มกราคม 2567 23,999 7,000 23,999 จอง
จอง
07-10 มกราคม 2567 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
20-23 มกราคม 2567 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
25-28 มกราคม 2567 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
28-31 มกราคม 2567 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
03-06 กุมภาพันธ์ 2567 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
19-22 กุมภาพันธ์ 2567 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
24-27 กุมภาพันธ์ 2567 17,999 5,000 17,999 จอง
จอง
27 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2567 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
03-06 มีนาคม 2567 14,999 5,000 14,999 จอง
จอง
07-10 มีนาคม 2567 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
16-19 มีนาคม 2567 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
21-24 มีนาคม 2567 15,999 5,000 15,999 จอง
จอง
27-30 มีนาคม 2567 14,999 5,000 14,999 จอง
จองสอบถาม