fbpx

ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินบ่าย-กลับเย็น)

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ PROPVN21-VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • กรุงเทพ สุวรรณภูมิ-สนามบินดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดราก้อน
  • ดานัง-บานาฮิลล์-ขึ้นกระเช้า-ชมสะพานมือสีทอง โกเด้นบริดจ์-สวนสนุก FANTASY PARK-สวนดอกไม้ นั่งรถราง-ชมอุโมงค์เก็บไวน์-ร้านหยก- ชมโชว์สุดอลังการ ณ เมืองดานัง
  • เมืองฮอยอัน-ร้านไข่มุก-ล่องเรือกระด้ง-เที่ยวเมืองมรดกโลกย่านการค้าฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ-สนามบินดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดราก้อน GRAND SEA,HAN RIVER, YES HOTEL
2 ดานัง-บานาฮิลล์-ขึ้นกระเช้า-ชมสะพานมือสีทอง โกเด้นบริดจ์-สวนสนุก FANTASY PARK-สวนดอกไม้ นั่งรถราง-ชมอุโมงค์เก็บไวน์-ร้านหยก- ชมโชว์สุดอลังการ ณ เมืองดานัง GRAND SEA,ROLIVA HOTEL, ASIA GRAND HOTEL, MAGNOLIA HOTEL
3 เมืองฮอยอัน-ร้านไข่มุก-ล่องเรือกระด้ง-เที่ยวเมืองมรดกโลกย่านการค้าฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ GRAND SEA,ROLIVA HOTEL, ASIA GRAND HOTEL, MAGNOLIA HOTEL
4 หาดหมีเคว-วัดลิงห์อึ๋ง เจ้าแม่กวนอิม-ร้านผ้าไหม-Café son tra marina-ตลาดฮาน-สนามบินดานัง-กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-04 สิงหาคม 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
13-16 สิงหาคม 2566 10,999 3,500 จอง
จอง
19-22 สิงหาคม 2566 10,999 3,500 จอง
จอง
06-09 กันยายน 2566 9,999 3,500 จอง
จอง
28กันยายน-01ตุลาคม 2566 10,999 3,500 จอง
จอง
30กันยายน-03ตุลาคม 2566 10,999 3,500 จอง
จอง
10-13 ตุลาคม 2566 12,999 3,500 จอง
จอง
22-25 ตุลาคม 2566 12,999 3,500 จอง
จอง
25-28 ตุลาคม 2566 10,999 3,500 จอง
จอง
26-29 ตุลาคม 2566 13,999 3,500 จอง
จอง
27-30 ตุลาคม 2566 13,999 3,500 จอง
จอง
28-31 ตุลาคม 2566 13,999 3,500 จอง
จอง
29ตุลาคม-01พฤศจิกายน 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
30ตุลาคม-02พฤศจิกายน 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
31ตุลาคม-03พฤศจิกายน 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
01-04 พฤศจิกายน 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
03-06 พฤศจิกายน 2566 12,999 12,999 3,500 จอง
จอง
05-08 พฤศจิกายน 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
06-09 พฤศจิกายน 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
07-10 พฤศจิกายน 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
08-11 พฤศจิกายน 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
11-14 พฤศจิกายน 2566 12,999 3,500 จอง
จอง
13-16 พฤศจิกายน 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
15-18 พฤศจิกายน 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
17-20 พฤศจิกายน 2566 12,999 3,500 จอง
จอง
20-23 พฤศจิกายน 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
21-24 พฤศจิกายน 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
22-25 พฤศจิกายน 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
23-26 พฤศจิกายน 2566 12,999 3,500 จอง
จอง
26-29 พฤศจิกายน 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
27-30 พฤศจิกายน 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
28พฤศจิกายน-01ธันวาคม 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
29พฤศจิกายน-02ธันวาคม 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
02-05 ธันวาคม 2566 13,999 3,500 จอง
จอง
04-07 ธันวาคม 2566 13,999 3,500 จอง
จอง
05-08 ธันวาคม 2566 13,999 3,500 จอง
จอง
06-09 ธันวาคม 2566 15,999 3,500 จอง
จอง
07-10 ธันวาคม 2566 15,999 3,500 จอง
จอง
10-13 ธันวาคม 2566 14,999 3,500 จอง
จอง
11-14 ธันวาคม 2566 14,999 3,500 จอง
จอง
12-15 ธันวาคม 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
13-16 ธันวาคม 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
16-19 ธันวาคม 2566 12,999 3,500 จอง
จอง
18-21 ธันวาคม 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
19-22 ธันวาคม 2566 11,999 3,500 จอง
จอง
20-23 ธันวาคม 2566 12,999 3,500 จอง
จอง
23-26 ธันวาคม 2566 15,999 3,500 จอง
จอง
25-28 ธันวาคม 2566 15,999 3,500 จอง
จอง
26-29 ธันวาคม 2566 15,999 3,500 จอง
จอง
27-30 ธันวาคม 2566 18,999 3,500 จอง
จอง
30ธันวาคม-02มกราคม 2567 20,999 3,500 จอง
จอง
01-04 มกราคม 2567 18,999 3,500 จอง
จอง
02-05 มกราคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
03-06 มกราคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
04-07 มกราคม 2567 12,999 3,500 จอง
จอง
06-09 มกราคม 2567 12,999 3,500 จอง
จอง
07-10 มกราคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
08-11 มกราคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
09-12 มกราคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
10-13 มกราคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
13-16 มกราคม 2567 12,999 3,500 จอง
จอง
15-18 มกราคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
17-20 มกราคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
19-22 มกราคม 2567 12,999 3,500 จอง
จอง
21-24 มกราคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
22-25 มกราคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
23-26 มกราคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
24-27 มกราคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
27-30 มกราคม 2567 12,999 3,500 จอง
จอง
28-31 มกราคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
29มกราคม-01กุมภาพันธ์ 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
30มกราคม-02กุมภาพันธ์ 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
31มกราคม-03กุมภาพันธ์ 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
02-05 กุมภาพันธ์ 2567 12,999 3,500 จอง
จอง
05-08 กุมภาพันธ์ 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
06-09 กุมภาพันธ์ 2567 14,999 3,500 จอง
จอง
07-10 กุมภาพันธ์ 2567 14,999 3,500 จอง
จอง
10-13 กุมภาพันธ์ 2567 14,999 3,500 จอง
จอง
11-14 กุมภาพันธ์ 2567 13,999 3,500 จอง
จอง
12-15กุมภาพันธ์ 2567 13,999 3,500 จอง
จอง
13-16 กุมภาพันธ์ 2567 13,999 3,500 จอง
จอง
14-17 กุมภาพันธ์ 2567 13,999 3,500 จอง
จอง
16-19 กุมภาพันธ์ 2567 14,999 3,500 จอง
จอง
18-21 กุมภาพันธ์ 2567 14,999 3,500 จอง
จอง
19-22 กุมภาพันธ์ 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
20-23 กุมภาพันธ์ 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
21-24 กุมภาพันธ์ 2567 12,999 3,500 จอง
จอง
23-26 กุมภาพันธ์ 2567 12,999 3,500 จอง
จอง
25-28 กุมภาพันธ์ 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
26-29 กุมภาพันธ์ 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
27กุมภาพันธ์-01มีนาคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
28กุมภาพันธ์-02มีนาคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
29กุมภาพันธ์-03มีนาคม 2567 12,999 3,500 จอง
จอง
02-05 มีนาคม 2567 12,999 3,500 จอง
จอง
04-07 มีนาคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
05-08 มีนาคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
06-09 มีนาคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
07-10 มีนาคม 2567 12,999 3,500 จอง
จอง
11-14 มีนาคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
12-15 มีนาคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
13-16 มีนาคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
15-18 มีนาคม 2567 12,999 3,500 จอง
จอง
18-21 มีนาคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
19-22 มีนาคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
20-23 มีนาคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
21-24 มีนาคม 2567 12,999 3,500 จอง
จอง
23-26 มีนาคม 2567 12,999 3,500 จอง
จอง
25-28 มีนาคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
26-29 มีนาคม 2567 11,999 3,500 จอง
จอง
27-30 มีนาคม 2567 11,999 3,500 จอง
จองสอบถาม