fbpx

ณ…มัณฑะเลย์ มินกุน 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,990
รหัสทัวร์ FMSMDL0028M
สายการบิน Myanmar Airways / 8M
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เจดีย์หยก
  • วัดมุยพะยา (วัดพญางู)
  • วัดชเวนันดอว์
  • ยอดเขามัณฑะเลย์ฮิลล์   
  • “ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี”


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง–สนามบินมัณฑะเลย์–เมืองมัณฑะเลย์–เจดีย์หยก–วัดมุยพะยา (วัดพญางู) SHWEPHYU HOTEL หรือเทียบเท่า
2 มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – เจดีย์มินกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวมิน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดชเวนันดอว์ – วัดกุโสดอว์ – วัดกุสินารา – ยอดเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ SHWEPHYU HOTEL หรือเทียบเท่า
3 มัณฑะเลย์ – 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี” – สะพานไม้อูเบ็ง – โรงงานทอผ้า – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
25 – 27 สิงหาคม 2566 10,990 จอง
จอง
22 – 24 กันยายน 2566 10,990 จอง
จอง
21 – 23 ตุลาคม 2566 11,990 จอง
จอง
24 – 26 พฤศจิกายน 2566 11,990 จอง
จอง
08 – 10 ธันวาคม 2566 11,990 จอง
จอง
22 – 24 ธันวาคม 2566 11,990 จอง
จอง
30 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 11,990 จอง
จองสอบถาม