fbpx

ซุปตาร์…ใครใครก็ชอบปักกิ่ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,888
รหัสทัวร์ TTNPKXVZ0124
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • จัตุรัสเทียนอันเหมิน
  • พระราชวังต้องห้ามกู้กง
  • ถนนหวังฝูจิ่ง
  • กำแพงเมืองจีน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน BEIJING JINGLIN HOTEL
2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ร้านไข่มุก – ถนนหวังฝูจิ่ง - เมืองโบราณใต้ดิน BEIJING JINGLIN HOTEL
3 ร้านบัวหิมะ - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) – ร้านยางพารา - ผ่านชมสนามกีฬารังนก BEIJING JINGLIN HOTEL
4 หอสักการะฟ้าเทียนถาน – ร้านหยก - POP MART – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – BEIJING FUN - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง
5 ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21 – 25 มิถุนายน 2567 18,888 5,000 จอง
จอง
22 – 26 มิถุนายน 2567 18,888 5,000 จอง
จอง
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 18,888 5,000 จอง
จอง
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2567 18,888 5,000 จอง
จอง
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2567 18,888 5,000 จอง
จอง
04 – 08 กรกฎาคม 2567 19,888 5,000 จอง
จอง
11 – 15 กรกฎาคม 2567 19,888 5,000 จอง
จอง
22 – 26 สิงหาคม 2567 20,888 5,000 จอง
จอง
05 – 09 กันยายน 2567 20,888 5,000 จอง
จอง
07 – 11 กันยายน 2567 20,888 5,000 จอง
จอง
12 – 16 กันยายน 2567 20,888 5,000 จอง
จอง
14 – 18 กันยายน 2567 20,888 5,000 จอง
จอง
19 – 23 กันยายน 2567 20,888 5,000 จอง
จอง
21 – 25 กันยายน 2567 20,888 5,000 จอง
จอง
11 – 15 ตุลาคม 2567 วันหยุดวันนวมินทรมหาราช 22,888 5,000 จอง
จอง
12 – 16 ตุลาคม 2567 วันหยุดวันนวมินทรมหาราช 22,888 5,000 จอง
จอง
17 – 21 ตุลาคม 2567 21,888 5,000 จอง
จอง
19 – 23 ตุลาคม 2567 วันหยุดวันปิยมหาราช 22,888 5,000 จอง
จอง
24 – 28 ตุลาคม 2567 21,888 5,000 จอง
จอง
26 – 30 ตุลาคม 2567 21,888 5,000 จอง
จอง
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2567 21,888 5,000 จอง
จอง
02 – 06 พฤศจิกายน 2567 19,888 5,000 จอง
จอง
07 – 11 พฤศจิกายน 2567 20,888 5,000 จอง
จอง
09 – 13 พฤศจิกายน 2567 20,888 5,000 จอง
จอง
14 – 18 พฤศจิกายน 2567 20,888 5,000 จอง
จอง
16 – 20 พฤศจิกายน 2567 20,888 5,000 จอง
จอง
21 – 25 พฤศจิกายน 2567 20,888 5,000 จอง
จอง
23 – 27 พฤศจิกายน 2567 20,888 5,000 จอง
จอง
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2567 20,888 5,000 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2567 20,888 5,000 จอง
จอง
05 – 09 ธันวาคม 2567 วันหยุดวันพ่อแห่งชาติ 22,888 5,000 จอง
จอง
07 – 11 ธันวาคม 2567 วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ 22,888 5,000 จอง
จอง
12 – 16 ธันวาคม 2567 21,888 5,000 จอง
จอง
19 – 23 ธันวาคม 2567 21,888 5,000 จอง
จองสอบถาม