ซารางเฮ SEOUL KOREA

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,888
รหัสทัวร์ ITVKXJ18
สายการบิน
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สัมผัสความโรแมนติกแห่งเกาหลี “เกาะนามิ”
  • เช็คอิน สะพานโซยางคัง
  • ตะลุยเครื่องเล่น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • N Seoul Tower
  • ช้อปปิ้ง ย่านฮงแด ย่านเมียงดง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน XJ700 BKK-ICN 02.35-10.05 – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคัง KOREA TOURIST HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 โซล – ศูนย์โสมรัฐบาล - ร้านสมุนไพร Red Pine - พระราชวังเคียงบกกุง – อิกซอนดง - N Seoul Tower – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 โซล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb - ถนนยออีโด – ร้านพลอยอเมทิสต์ – หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป - Hyundai Mall - Local Super Market
6 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2566 22,888 จอง
จอง
12-17 พฤษภาคม 2566 21,888 จอง
จอง
19-24 พฤษภาคม 2566 20,888 จอง
จอง
26-31 พฤษภาคม 2566 20,888 จอง
จอง
09-14 มิถุนายน 2566 20,888 จอง
จอง
16-21 มิถุนายน 2566 19,888 จอง
จอง
23-28 มิถุนายน 2566 19,888 จอง
จอง