ชมซากุระ Spring Lover

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ SIAKR09-BX
สายการบิน Air Busan [BX]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชมความงดงามของ “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คเกาหลีชื่อดัง
 • ชมดอกซากุระ ณ ทะเลสาบซอกชน ( ใกล้สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด )
 • สนุกกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC
 • ช้อปปิ้งตลาดฮงแด   โสมเกาหลี
 • น้ำมันสนเข็มแดง – ถ่ายรูปสวยๆกับ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
 •  ชมพระราชวังเคียงบกกุง (พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล )
 • ช้อปปิ้งแบรนด์เนม @ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
 • หอคอยโซลทาวเวอร์ – ฮ็อกเก็ตนามู – ชมโรงงานพลอยอเมทิส
 • สุดพิเศษ !! พาท่านชมซากุระนับ 1000 ต้น ณ ถนนยออิโด
 • แวะซื้อของฝากร้านละลายเงินวอน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน – ชมความงดงามของ “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คเกาหลีชื่อดัง ชมดอกซากุระ ณ ทะเลสาบซอกชน ( ใกล้สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด ) - เข้าที่พัก L'ART HOTEL หรือ CS AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 สนุกกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC ช้อปปิ้งตลาดฮงแด – เข้าสู่ที่พัก L'ART HOTEL หรือ CS AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 โสมเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง – ถ่ายรูปสวยๆกับ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ชมพระราชวังเคียงบกกุง (พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล ) ช้อปปิ้งแบรนด์เนม @ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง L'ART HOTEL หรือ CS AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 หอคอยโซลทาวเวอร์ - ฮ็อกเก็ตนามู – ชมโรงงานพลอยอเมทิส สุดพิเศษ !! พาท่านชมซากุระนับ 1000 ต้น ณ ถนนยออิโด แวะซื้อของฝากร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 - 27 มีนาคม 66 20,999 5,000 จอง
จอง
24 - 28 มีนาคม 66 20,999 5,000 จอง
จอง
26 - 30 มีนาคม 66 19,999 5,000 จอง
จอง
27 - 31 มีนาคม 66 19,999 5,000 จอง
จอง
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 66 20,999 5,000 จอง
จอง
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 66 21,999 5,000 จอง
จอง
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 66 21,999 5,000 จอง
จอง
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 66 21,999 5,000 จอง
จอง
01 - 05 เมษายน 66 21,999 5,000 จอง
จอง
02 - 06 เมษายน 66 21,999 5,000 จอง
จอง
03 - 07 เมษายน 66 21,999 5,000 จอง
จอง
04 - 08 เมษายน 66 22,999 5,000 จอง
จอง
05 - 09 เมษายน 66 24,999 5,000 จอง
จอง
06 - 10 เมษายน 66 23,999 5,000 จอง
จอง
07 - 11 เมษายน 66 23,999 5,000 จอง
จอง
08 - 12 เมษายน 66 23,999 5,000 จอง
จอง
09 - 13 เมษายน 66 23,999 5,000 จอง
จอง
10 - 14 เมษายน 66 25,999 5,000 จอง
จอง
11 - 15 เมษายน 66 26,999 5,000 จอง
จอง
12 - 16 เมษายน 66 28,999 5,000 จอง
จอง
13 - 17 เมษายน 66 26,999 5,000 จอง
จอง
14 - 18 เมษายน 66 24,999 5,000 จอง
จอง
15 - 19 เมษายน 66 22,999 5,000 จอง
จอง
16 - 20 เมษายน 66 21,999 5,000 จอง
จอง
17 - 21 เมษายน 66 20,999 5,000 จอง
จอง
18 - 22 เมษายน 66 20,999 5,000 จอง
จอง
19 - 23 เมษายน 66 21,999 5,000 จอง
จอง
20 - 24 เมษายน 66 21,999 5,000 จอง
จอง
21 - 25 เมษายน 66 21,999 5,000 จอง
จอง
22 - 26 เมษายน 66 20,999 5,000 จอง
จอง
23 - 27 เมษายน 66 20,999 5,000 จอง
จอง
24 - 28 เมษายน 66 20,999 5,000 จอง
จอง
25 - 29 เมษายน 66 20,999 5,000 จอง
จอง
26 - 30 เมษายน 66 21,999 5,000 จอง
จอง
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 66 23,999 5,000 จอง
จอง
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 66 23,999 5,000 จอง
จอง
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 66 21,999 5,000 จอง
จอง
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 66 20,999 5,000 จอง
จอง