fbpx

ฉางซา อวตาร เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น เป่าเฟิ่งหู ลงร้าน

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,900
รหัสทัวร์ PVCSX5D4NVZDD3
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย
  • ลิฟท์แก้วไป๋หลง เทียนจื่อซาน ภูเขาฮัลเลลูย่า
  • Option:โชว์นางจิ้งจอกขาว
  • จางเจียเจี้ย ล่องทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู
  • Option: เทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์
  • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย
  • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ถนนแผ่นหิน
  • น้ำตกฟูหรงเจิ้น เมืองเฟิ่งหวง ล่องเรือถั่วเจีย
  • ถ่ายรูปริมทะเลสาบ
  • ถนนคนเดินหวงซิงลู่


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฉางซา VZ3604 17.50-22.05 YISHANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว มาตราฐานจีน
2 ฉางซา อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ลิฟท์แก้วไป๋หลง เทียนจื่อซาน ภูเขาฮัลเลลูย่า Option:โชว์นางจิ้งจอกขาว JINJIANG DUCHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาวมาตราฐานจีน
3 ฉางซา อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ลิฟท์แก้วไป๋หลง เทียนจื่อซาน ภูเขาฮัลเลลูย่า Option:โชว์นางจิ้งจอกขาว จางเจียเจี้ย ล่องทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู Option: เทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ JINJIANG DUCHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาวมาตราฐานจีน
4 จางเจียเจี้ย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ถนนแผ่นหิน น้ำตกฟูหรงเจิ้น เมืองเฟิ่งหวง ล่องเรือถั่วเจีย GUOBIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาวมาตราฐานจีน
5 ฉางเต๋อ ถ่ายรูปริมทะเลสาบ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สนามบินสุวรรณภูมิ VZ3605 22.55 – 01.30 น.

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 - 20 เม.ย.67 16,900 4,900 จอง
จอง
18 - 22 เม.ย.67 16,900 4,900 จอง
จอง
23 - 27 เม.ย.67 16,900 4,900 จอง
จอง
25 - 29 เม.ย.67 16,900 4,900 จอง
จอง
30 – เม.ย.- 04 พ.ค.67 18,900 4,900 จอง
จอง
02 – 06 พ.ค.67 17,900 4,900 จอง
จอง
21 – 25 พ.ค.67 18,900 4,900 จอง
จอง
04 – 08 มิ.ย.67 16,900 4,900 จอง
จอง
06 – 10 มิ.ย.67 16,900 4,900 จอง
จอง
11 – 15 มิ.ย.67 16,900 4,900 จอง
จอง
13 – 17 มิ.ย.67 16,900 4,900 จอง
จอง
18 – 22 มิ.ย.67 16,900 4,900 จอง
จอง
20 – 24 มิ.ย.67 16,900 4,900 จอง
จอง
25 – 29 มิ.ย.67 16,900 4,900 จอง
จอง
27 มิ.ย. – 01 ก.ค.67 16,900 4,900 จอง
จอง
02 – 06 ก.ค.67 16,900 4,900 จอง
จอง
04 – 08 ก.ค.67 16,900 4,900 จอง
จอง
09 – 13 ก.ค.67 16,900 4,900 จอง
จอง
11 – 15 ก.ค.67 16,900 4,900 จอง
จองสอบถาม