fbpx

ฉางซา จางเจียเจี้ย เสน่ห์แห่งขุนเขา

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
รหัสทัวร์ QQSBTCSX-VZ002
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หุบเขาเทียนเหมินซาน ชมถ้ำประตูสวรรค์
  • ตื่นเต้นกับสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
  • พร้อมสัมผัสประสบการณ์บอลลูน + VR 4 มิติ
  • คนนคนเดินหวงซิงลู่ ย่านการค้าที่คึกคักที่สุดของมณฑล


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว) (VZ3604 : 19:05 - 22:45) REZENYUE HOTEL WANGCHENG หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน **
2 ฉางซา – จางเจียเจี้ย –เขาประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน - บันไดเลื่อน - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว OPTION : โชว์จิ้งจอกขาว ท่านละ 380 หยวน METRO POLO JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน **
3 ศูนย์สมุนไพรจีน - ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง - สะพานแก้ว แกรนด์แคนยอน จางเจียเจี้ย – สัมผัสประสบการณ์ VR 4 มิติ 360 องศา OPTION : เขาอวตาร ท่านละ 680 หยวน METRO POLO JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน **
4 ศูนย์อัญมณีหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ศูนย์สุขภาพแอนไอออนและเครื่องนอนยางพารา - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ผ่านชมตึก IFC - ฉางซา(ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว) – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) (VZ3605 : 23:45 - 02:20+1)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 04 เม.ย. 67 10,999 6,900 จอง
จอง
08 - 11 เม.ย. 67 13,900 6,900 จอง
จอง
22 – 25 เม.ย. 67 14,900 6,900 จอง
จอง
27 – 30 เม.ย. 67 14,900 6,900 จอง
จอง
29 เม.ย. - 2 พ.ค. 67 14,900 6,900 จอง
จอง
04 – 07 พ.ค. 67 14,900 6,900 จอง
จอง
06 – 09 พ.ค. 67 14,900 6,900 จอง
จอง
11 – 14 พ.ค. 67 14,900 6,900 จอง
จอง
13 – 16 พ.ค. 67 14,900 6,900 จอง
จอง
18 – 21 พ.ค. 67 15,900 6,900 จอง
จอง
20 – 23 พ.ค. 67 14,900 6,900 จอง
จอง
25 – 28 พ.ค. 67 15,900 6,900 จอง
จอง
27 – 30 พ.ค. 67 14,900 6,900 จอง
จอง
01 – 04 มิ.ย. 67 13,900 6,900 จอง
จอง
03 – 06 มิ.ย. 67 13,900 6,900 จอง
จอง
08 – 11 มิ.ย. 67 13,900 6,900 จอง
จอง
10 – 13 มิ.ย. 67 13,900 6,900 จอง
จอง
15 – 18 มิ.ย. 67 13,900 6,900 จอง
จอง
17 – 20 มิ.ย. 67 13,900 6,900 จอง
จอง
22 – 25 มิ.ย. 67 13,900 6,900 จอง
จอง
24 – 27 มิ.ย. 67 13,900 6,900 จอง
จอง
29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 67 13,900 6,900 จอง
จอง
01 – 04 ก.ค. 67 14,900 6,900 จอง
จอง
06 – 09 ก.ค. 67 14,900 6,900 จอง
จอง
08 – 11 ก.ค. 67 14,900 6,900 จอง
จอง
26 - 29 ส.ค. 67 14,900 6,900 จอง
จอง
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 67 14,900 6,900 จอง
จองสอบถาม