fbpx

จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ ใบไม้เปลี่ยนสี

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,990
รหัสทัวร์ ZETZGTFU-2413VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 6วัน5คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่
  • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
  • ทะเลสาบแพนด้า
  • ถนนคนเดินชุนซีลู่


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตู เทียนฟู่ HOLIDAY INN EXPRESS
2 ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองจิ่วจ้ายโกว JIN YUAN HOTEL
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า JIN YUAN HOTEL
4 อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองซงพาน – เมืองตูเจียงเอี้ยน ZHONG YAN INTER HOTEL
5 จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – เมืองโบราณลั่วไต้ JOYFUL HOTEL
6 วัดเหวินซู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – ถนนไทกู่หลี่ – วัดต้าฉือ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 09 กันยายน 2567 23,990 5,000 จอง
จอง
05 – 10 กันยายน 2567 23,990 5,000 จอง
จอง
11 – 16 กันยายน 2567 23,990 5,000 จอง
จอง
12 – 17 กันยายน 2567 23,990 5,000 จอง
จอง
18 – 23 กันยายน 2567 23,990 5,000 จอง
จอง
19 – 24 กันยายน 2567 23,990 5,000 จอง
จอง
25 – 30 กันยายน 2567 23,990 5,000 จอง
จอง
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2567 23,990 5,000 จอง
จอง
10 – 15 ตุลาคม 2567 29,990 5,000 จอง
จอง
11 – 16 ตุลาคม 2567 29,990 5,000 จอง
จอง
12 – 17 ตุลาคม 2567 29,990 5,000 จอง
จอง
13 – 18 ตุลาคม 2567 27,990 5,000 จอง
จอง
14 – 19 ตุลาคม 2567 27,990 5,000 จอง
จอง
15 – 20 ตุลาคม 2567 27,990 5,000 จอง
จอง
16 – 21 ตุลาคม 2567 27,990 5,000 จอง
จอง
17 – 22 ตุลาคม 2567 27,990 5,000 จอง
จอง
18 – 23 ตุลาคม 2567 29,990 5,000 จอง
จอง
19 – 24 ตุลาคม 2567 29,990 5,000 จอง
จอง
20 – 25 ตุลาคม 2567 27,990 5,000 จอง
จอง
21 – 26 ตุลาคม 2567 27,990 5,000 จอง
จอง
22 – 27 ตุลาคม 2567 29,990 5,000 จอง
จอง
23 – 28 ตุลาคม 2567 29,990 5,000 จอง
จอง
24 – 29 ตุลาคม 2567 27,990 5,000 จอง
จอง
25 – 30 ตุลาคม 2567 27,990 5,000 จอง
จอง
26 – 31 ตุลาคม 2567 27,990 5,000 จอง
จอง
27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2567 27,990 5,000 จอง
จอง
28 ต.ค. – 02 พ.ย. 2567 27,990 5,000 จอง
จองสอบถาม