fbpx

จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม (ลงร้าน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,990
รหัสทัวร์ ZETZGPEK-2410VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 6วัน4คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  ด่านจูหยงกวน
  • พระราชวังต้องห้าม
  • วัดลามะยงเหอกง
  • ล่องเรือชมพระราชวังอี้เหยอหยวน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ชุมชนโบราณหูท่ง – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง – ร้านป๊อปมาร์ท BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
3 กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – ถนนคนเดินโบราณเฉียนเหมิน BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
4 หอสักการะฟ้าเทียนถาน – วัดลามะยงเหอกง – วิหารว่านฝูเก๋อ – ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
5 พระราชวังฤดูร้อน – ล่องเรือชมพระราชวังอี้เหยอหยวน – เอาท์เล็ท
6 สนามบินปักกิ่ง ต้าซิง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 – 18 กันยายน 2567 23,990 5,500 จอง
จอง
09 – 14 ตุลาคม 2567 26,990 5,500 จอง
จอง
16 – 21 ตุลาคม 2567 25,990 5,500 จอง
จอง
23 – 28 ตุลาคม 2567 25,990 5,500 จอง
จอง
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2567 25,990 5,500 จอง
จอง
08 – 13 พฤศจิกายน 2567 23,990 5,500 จอง
จอง
15 – 20 พฤศจิกายน 2567 23,990 5,500 จอง
จอง
22 – 27 พฤศจิกายน 2567 23,990 5,500 จอง
จอง
29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2567 23,990 5,500 จอง
จอง
04 – 09 ธันวาคม 2567 25,990 5,500 จอง
จอง
11 – 16 ธันวาคม 2567 24,990 5,500 จอง
จอง
18 – 23 ธันวาคม 2567 24,990 5,500 จอง
จองสอบถาม