fbpx

จีน ซุปตาร์…คุนหมิงแชงกรีล่ามังกรทอง

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,888
รหัสทัวร์ TTNKMGFD0224
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน,เมืองโบราณลี่เจี่ยง,เมืองโบราณต้าหลี่
  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
  • ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอี้โหมว”
  • พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียงสู่เมืองคุนหมิง 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน – เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ DALI ZHUANG YUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า – หมู่บ้านสี่โจว – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า) SHU JIN MU YUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) – อุทยานน้ำหยก FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่ เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ตำหนักทอง – ถนนคนเดินจินปี้ลู่ - ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก LONGWAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 – 14 พฤษภาคม 2567 25,888 จอง
จอง
16 – 21 พฤษภาคม 2567 25,888 จอง
จอง
23 – 28 พฤษภาคม 2567 25,888 จอง
จอง
30 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2567 27,888 จอง
จอง
06 – 11 มิถุนายน 2567 26,888 จอง
จอง
13 – 18 มิถุนายน 2567 26,888 จอง
จอง
20 – 25 มิถุนายน 2567 26,888 จอง
จอง
27 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2567 26,888 จอง
จอง
04 – 09 กรกฎาคม 2567 24,888 จอง
จอง
22 – 27 สิงหาคม 2567 26,888 จอง
จอง
29 สิงหาคม – 03 กันยายน 2567 26,888 จอง
จอง
05 – 10 กันยายน 2567 26,888 จอง
จอง
12 – 17 กันยายน 2567 26,888 จอง
จอง
10 – 15 ตุลาคม 2567 27,888 จอง
จอง
17 – 22 ตุลาคม 2567 26,888 จอง
จอง
24 – 29 ตุลาคม 2567 26,888 จอง
จองสอบถาม