fbpx

จีน ฉางซา หนานชาง อู้หยวน หลิงซาน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ (ไม่ลงร้าน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,990
รหัสทัวร์ ZETZGCSX-2402VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5วัน4คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หุบเขาวั่งเซียน หรือหุบเขาเทวดา
  • หอเถิงหวัง
  • ล่องเรือพร้อมชมโชว์แสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว
  • กระจกแห่งท้องฟ้า


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซาหวงหัว TINGBO HOTEL
2 เมืองหนานซาง – หอเถิงหวัง – เมืองอู้หยวน – ล่องเรือพร้อมชมโชว์แสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว WUYUAN QINLU HOTEL
3 เมืองซ่างเหรา – หุบเขาวั่งเซียน หรือหุบเขาเทวดา – ถนนซุยเซียน SHANGRA JIANGNANHAOTING
4 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – ภูเขาหลิงซาน – กระจกแห่งท้องฟ้า – เมืองหนานชาง – ถนนโบราณวานชู NANCHANG NUOFUTE
5 เมืองฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ตึก IFS – ร้านป๊อปมาร์ท – สนามบินฉางซาหวงหัว

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 – 11 มิถุนายน 2567 21,990 5,000 จอง
จอง
16 – 20 มิถุนายน 2567 22,990 5,000 จอง
จอง
19 – 23 มิถุนายน 2567 24,990 5,000 จอง
จอง
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2567 24,990 5,000 จอง
จอง
07 – 11 กรกฎาคม 2567 23,990 5,000 จอง
จอง
10 – 14 กรกฎาคม 2567 24,990 5,000 จอง
จอง
19 – 23 กรกฎาคม 2567 25,990 5,000 จอง
จอง
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2567 23,990 5,000 จอง
จอง
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2567 24,990 5,000 จอง
จอง
09 – 13 สิงหาคม 2567 25,990 5,000 จอง
จอง
18 – 22 สิงหาคม 2567 23,990 5,000 จอง
จอง
21 – 25 สิงหาคม 2567 24,990 5,000 จอง
จอง
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2567 24,990 5,000 จอง
จองสอบถาม