จีน คุนหมิง แชงกีล่า ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (EP.2)

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,990
รหัสทัวร์ ZETZGKMG-23078L
สายการบิน Lucky Air / 8L
ระยะเวลา 6วัน5คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ช่องเขาเสือกระโจน
  • วัดเจ้าแม่กวนอิม
  • หมู่บ้านซีโจว


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง JIN HUA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – หมู่บ้านซีโจว DALI ZHUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองแชงกรี-ล่า – ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า GRACE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 วัดซงจ้านหลิน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – อุทยานน้ำหยก – เมืองโบราณฉู่สง WEN DING HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
6 เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 – 11 มิถุนายน 2566 23,990 6,000 จอง
จอง
13 – 18 มิถุนายน 2566 23,990 6,000 จอง
จอง
20 – 25 มิถุนายน 2566 23,990 6,000 จอง
จอง
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2566 23,990 6,000 จอง
จอง