fbpx

จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว เฉิงตู

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ SHSLCTU2
สายการบิน Lion Air [SL]
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เที่ยว 2 แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งมณฑลเสฉวน
  • เที่ยวชมอุทยานหวงหลง “สระสวรรค์ในแดนดิน”
  • อุทยานปี้เผิงโกว หนึ่งในอุทยานทางธรรมชาติอันสวยงามที่ตั้งอยู่ในเสฉวน
  • ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า ต้นกำเนิดในมณฑลเสฉวน
  • อาหารพิเศษ…สุกี้เสฉวน,อาหารกวางตุ้ง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เฉิงตู (SL932 : 17.55 -21.45) SEREGETI HOTEL CHENGDU หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน
2 เฉิงตู – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4 จิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น + รถกอล์ฟ) – เมืองเม่าเสี้ยน WEASTQIANG HOME LAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5 เมืองเม่าเสี้ยน – อุทยานปี้เผิงโกว (รวมรถอุทยาน + รถแบตเตอร์รี่) – เมืองตูเจี่ยงเยี่ยน – เมืองโบราณก้วนเซี่ยน – ลำธารสีฟ้า SHANGHE CHENYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6 เมืองตูเจี่ยงเยี่ยน – จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นหมีแพนด้าเซลฟี่ – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเยี่ยน (รวมรถแบตเตอรี่) – เฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – เฉิงตู – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (SL933 : 22.45 -00.45)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
4 – 9 กันยายน 2567 31,999 4,500 จอง
จอง
18 – 23 กันยายน 2567 31,999 4,500 จอง
จอง
9 – 14 ตุลาคม 2567 37,999 4,500 จอง
จอง
11 – 16 ตุลาคม 2567 37,999 4,500 จอง
จอง
16 – 21 ตุลาคม 2567 37,999 4,500 จอง
จอง
20 – 25 ตุลาคม 2567 37,999 4,500 จอง
จอง
25 – 30 ตุลาคม 2567 37,999 4,500 จอง
จอง
1 – 6 พฤศจิกายน 2567 29,999 4,500 จอง
จอง
27 ธันวาคม 67– 1 มกราคม 2568 32,999 4,500 จอง
จอง
29 ธันวาคม 67– 3 มกราคม 2568 32,999 4,500 จอง
จองสอบถาม