fbpx

จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,888
รหัสทัวร์ ITVCVZ57
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์”
  • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น
  • เทียนเหมินซาน “ประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน
  • ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชิติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ฉางซา VZ3604 BKK-CSX 17.50-22.05 Yishang Hotel ChangSha Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
2 ฉางซา - เมืองฉางเต๋อ - วัดโบราณเชียนหมิง – เมืองเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง(รวมรถแบตเตอร์รี่ ) – ถนน SHIBAN Vinenna Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 เฟิ่งหวง - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น(ล่องเรือ) - น้ำตกฟูหรงเจิ้น - จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (กระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ชมถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน) *OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว Mellow Crystal Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 จางเจียเจี้ย – ศูนย์สมุนไพรจีน - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - แกรนด์แคนยอน - สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานกระจก ไป-กลับ) + VR 4 มิติ - ร้านใบชา *OPTION : หุบเขาอวตาร TIAN ZI ตึก VIP Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ร้านหยก – ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง - ร้านยางพารา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ตึก IFS เช็คอินตุ๊กตา KAWS หรือ CHANGSHA BAILIAN - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ3605 CSX-BKK 22.55 - 01.30

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22-26 กุมภาพันธ์ 2567 14,888 จอง
จอง
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567 14,888 จอง
จอง
29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 14,888 จอง
จอง
05-09 มีนาคม 2567 15,888 จอง
จอง
07-11 มีนาคม 2567 15,888 จอง
จอง
12-16 มีนาคม 2567 15,888 จอง
จอง
14-18 มีนาคม 2567 15,888 จอง
จอง
19-23 มีนาคม 2567 15,888 จอง
จอง
21-25 มีนาคม 2567 15,888 จอง
จอง
26-30 มีนาคม 2567 15,888 จอง
จอง
28 มีนาคม - 01 เมษายน 2567 15,888 จอง
จอง
02-06 เมษายน 2567 15,888 จอง
จอง
04-08 เมษายน 2567 15,888 จอง
จอง
09-13 เมษายน 2567 17,888 จอง
จอง
11-15 เมษายน 2567 19,888 จอง
จอง
16-20 เมษายน 2567 17,888 จอง
จอง
18-22 เมษายน 2567 16,888 จอง
จอง
23-27 เมษายน 2567 16,888 จอง
จอง
25-29 เมษายน 2567 16,888 จอง
จอง
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2567 18,888 จอง
จองสอบถาม