fbpx

จางเจียเจี้ย ฉางซา สะพานกระจก เทียนเหมินซาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,888
รหัสทัวร์ ITVCVZ55
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เทียนเหมินซาน “ประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน
  • ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!  
  • สวมแว่นตา VR 4 D สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา
  • ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  หน้าผาระเบียงแก้ว
  • ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย ถนนคนเดินหวงซิงลู่


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว - ฉางซา Yishang Hotel ChangSha Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
2 ฉางซา - จางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - เทียนเหมินซาน(รวมกระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ชมถ้ำประตูสวรรค์(รวมบันไดเลื่อน) *OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว Mellow Crystal Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 ศูนย์สมุนไพรจีน – แกรนด์แคนยอน - สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานกระจก ไป-กลับ) + VR 4 มิติ – ร้านชา – ถนนคนเดินชีปู้เจีย *OPTION:เขาอวตาร TIAN ZI ตึก VIP Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 จางเจียเจี้ย - ร้านหยก – ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง - ร้านยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ หรือ CHANGSHA BAILIAN OUTLET - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24-27 กุมภาพันธ์ 2567 12,888 จอง
จอง
26-29 กุมภาพันธ์ 2567 12,888 จอง
จอง
02-05 มีนาคม 2567 13,888 จอง
จอง
04-07 มีนาคม 2567 12,888 จอง
จอง
09-12 มีนาคม 2567 13,888 จอง
จอง
11-14 มีนาคม 2567 12,888 จอง
จอง
16-19 มีนาคม 2567 13,888 จอง
จอง
18-21 มีนาคม 2567 11,888 จอง
จอง
23-26 มีนาคม 2567 13,888 จอง
จองสอบถาม