คุนหมิง ลี่เจียง ซุปตาร์…หนีห่าว คุนหมิง

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,888
รหัสทัวร์ TTNKMGFD0423
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง เมืองโบราณลี่เจี่ยง
  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
  • ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอวี้โหมว”
  • อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินจินปี้ลู่


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติคุณหมิงฉางสุ่ย – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ FENG HUANG YANG SHENG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก - “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอวี้โหมว” – อุทยานน้ำหยก – สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - เมืองต้าหลี่ CHU YUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – ถนนคนเดินจินปี้ลู่ - ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก LONGWAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 – 30 พฤษภาคม 2566 20,888 จอง
จอง
03 – 06 มิถุนายน 2566 22,888 จอง
จอง
10 – 13 มิถุนายน 2566 19,888 จอง
จอง
17 – 20 มิถุนายน 2566 20,888 จอง
จอง
24 – 27 มิถุนายน 2566 20,888 จอง
จอง
01 – 04 กรกฎาคม 2566 20,888 จอง
จอง
08 – 11 กรกฎาคม 2566 20,888 จอง
จอง
15 – 18 กรกฎาคม 2566 23,888 จอง
จอง
22 – 25 กรกฎาคม 2566 23,888 จอง
จอง
29 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2566 23,888 จอง
จอง
05 – 08 สิงหาคม 2566 23,888 จอง
จอง
12 – 15 สิงหาคม 2566 23,888 จอง
จอง
19 – 22 สิงหาคม 2566 23,888 จอง
จอง
26 – 29 สิงหาคม 2566 20,888 จอง
จอง
02 – 05 กันยายน 2566 20,888 จอง
จอง
09 – 12 กันยายน 2566 20,888 จอง
จอง
16 – 19 กันยายน 2566 19,888 จอง
จอง
23 – 26 กันยายน 2566 23,888 จอง
จอง
30 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566 31,888 จอง
จอง
05 – 08 ตุลาคม 2566 31,888 จอง
จอง
06 – 09 ตุลาคม 2566 31,888 จอง
จอง
07 – 10 ตุลาคม 2566 31,888 จอง
จอง
12 – 15 ตุลาคม 2566 22,888 จอง
จอง
13 – 16 ตุลาคม 2566 22,888 จอง
จอง
14 – 17 ตุลาคม 2566 20,888 จอง
จอง
19 – 22 ตุลาคม 2566 20,888 จอง
จอง
20 – 23 ตุลาคม 2566 22,888 จอง
จอง
21 – 24 ตุลาคม 2566 22,888 จอง
จอง