รีวิวกรุ๊ป คุณ ประทุมทิพย์ และคณะ ทัวร์ฮ่องกง ก.ย 66

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง

 

ขอขอบคุณ คุณ ประทุมทิพย์ และคณะ

ที่ให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสุขครั้งนี้

กรุ๊ปทัวร์ ฮ่องกง ก.ย.66

สนใจรายการทัวร์ฮ่องกง คลิกเลย

สนใจจัดกรุ๊ปส่วนตัวโทรเลย 064-546-6619

สนใจเข้าห้องโปรโมชั่นทัวร์ไฟไหม้ 20 – 70%