หุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำแยงซีและเป็นหุบเขาลึกที่มีชื่อเสียงระดับโลก ช่องแคบเสือกระโจน (Tiger Leaping Gorge )

ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกรี-ลา) เป็นจุดชมวิวระดับชาติระดับ AAAA เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของการมาเที่ยวเส้นทางต้าหลี่ แซงกรีล่า ลี่เจียง ช่องแคบเสือกระโจนยังได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO ด้วย

เป็นช่องหุบเขาเหนือแม่น้ำแยงซี ในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน นั้นคือ ห่างจากเขตเมืองลี่เจียง 80 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแชงกรีลา (จงเตี้ยน) เป็นหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำแยงซีและเป็นหุบเขาลึกที่มีชื่อเสียงระดับโลก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เสือกระโจนตอนบน เสือกระโจนกลาง และเสือกระโจนตอนล่าง เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) น้ำบริเวณนี้น้ำไหลเชี่ยวมาก แม่น้ำมีความกว้างเพียง 50 เมตรหลังจากไหลลงสู่ช่องเขา ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ช่องหุบเขานี้มีความยาว 15 กิโลเมตร ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำไหลผ่านระหว่างภูเขาหิมะมังกรหยกที่สูง 5596 เมตร และ ภูเขาฮาป๋าที่สูง 5396 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำไหลเชี่ยวและอยู่ใต้หนาผาที่สูง 2000 เมตร โดยมีจุดที่ลึกที่สุดระหว่างแม่น้ำถึงยอดเขาประมาณ 3,790 เมตร (12,434 ฟุต) หากเสือลงมาจากภูเขาก็สามารถกระโดดข้ามไปได้ โดยกระโดดข้ามแม่น้ำตรงจุดที่แคบที่สุด กว้า  ง 25 เมตร เนื่องจากกลางแม่น้ำบริเวณนี้มีหินที่เรียกว่า “หินเสือกระโดด” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “ช่องเขาเสือกระโจน”

 

ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้มีจำนวนเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมือง ชาวหน่าซี โดยจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ บริเวณใกล้เคียง และหาเลี้ยงชีพโดยการเพาะปลูกและรับจ้างนำทางคนต่างถิ่น

 

ลงบันไดไปจะเป็นลานถ่ายรูป ก่อนที่จะเลือกลงบันไดเลื่อน (ค่าบันไดเลื่อน ไป-กลับ 70 หยวน/คน) หรือ ถ้าใครชอบเดินชมบรรยากาศ ก็สามารถเดินลงบันไดได้ บันไดมีทั้งหมดประมาณ 2,000 ขั้น จะมีช่วงพัก เป็นลานแวะพักสามารถถ่ายรูปและวิวสวยๆ ประมาณ 3 ช่วง

 

ด้านล่างสุดของช่องแคบเสือกระโจน จะมีสะพานยาวเลียบตามแม่น้ำ เดินไปครึ่งทางจะเจอ อุโมงค์กระดิ่ง ไว้แขวนคำอธิฐาน เดินต่อไปสุดทางจะเจอลานแขวนคำขอพรอีกหนึ่งแห่ง และมีรูปปั้นเสือที่เป็นจุดแลนด์มาร์คของหุบเขาเสือกระโจนแห่งนี้

 

แอดมินเอารูปสวยๆมาฝากเพื่อนๆชมกัน ขอบอกเลยว่าของจริงสวยกว่าในรูปมากๆๆๆๆ ดังนั้นอย่าลืมแวะมาเช็คอินที่นี้กันนะทุกคนนนนนนน

 

 

 

 

 

ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน